จดโดเมน

จดชื่อโดมนใหม่ โดยป้อนชื่อที่ต้องการเพื่อตรวจสอบว่าว่างหรือไม่


Browse extensions by category

โดเมน
ราคาจดชื่อใหม่
ราคาสำหรับโอน
ราคาสำหรับต่ออายุ
.com
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
.net
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
.org
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
.biz
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
.info
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
300.00Baht
1 ปี
.mobi
450.00Baht
1 ปี
450.00Baht
1 ปี
450.00Baht
1 ปี

โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

เพิ่ม Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

เรามีหลากหลาย packages ให้คุณเลือกที่เหมาะกับที่คุณต้องการ

ไปดู packages ที่มีกันเลย

โอนโดเมนมาไว้ที่เรา

การโอนโดเมน เมื่อสำเร็จ คุณจะได้จำนวนปีเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี (ต่ออายเพิ่มไป 1 ปี)*

โอนย้ายโดเมน

* ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสกุลโดเมน และโดเมนที่เพิ่มต่ออายุไป ก็จะไม่ได้

Powered by WHMCompleteSolution